Profesor dr Andrzej M. Kaniowski

Foto_Kaniowski

Profesor dr Andrzej M. Kaniowski jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują, obok zainteresowań dotyczących teorii krytycznej Jürgena Habermasa (liczne tłumaczenia na język polski) oraz etyki dyskursu, także obszar bioetyki oraz etyki medycyny.

Więcej na temat osoby oraz publikacji Profesora Andrzeja M. Kaniowskiego oraz o Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt do Profesora dr. Andrzeja Macieja Kaniowskiego: maciek@filozof.uni.lodz.pl

Go to Top