Wir aus Novi Sad

Stefan

AVNOJ Muzej Jajce

Moje ime je Stefan Ilić. Student sam na trećoj godini srpske književnosti i jezika. Trudim se da slobodno vreme uglavnom provodim u prirodi. Pored toga, moji hobiji su pisanje i antifašistički aktivizam.

Mein Name ist Stefan Ilić. Ich studiere serbische Literatur und Sprache im dritten Studienjahr. Meine Freizeit verbringe ich möglichst in der Natur. Außerdem sind meine Hobbys Schreiben und antifaschistischer Aktivismus.

Milana

Moje ime je Milana Ćirić, dolazim iz malog mesta koji pripada opštini grada Kikinde. Imam 22 godine i student sam treće godine srpske književnosti i jezika, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Mein Name ist Milana Ćirić, ich komme aus einem kleinen Ort, der zur Gemeinde Kikinda gehört. Ich bin 22 Jahre alt und Studentin der serbischen Literatur und Sprache an der Philosophischen Fakultät in Novi Sad im dritten Studienjahr.

Marija

Zemaljski muzej - Landesmuseum

Moje ime je Marija Gagić, studentkinja sam treće godine srpske književnosti i jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Mein Name ist Marija Gagić, ich bin Studentin im dritten Studienjahr an der Abteilung für serbische Literatur und Sprache der Philosophischen Fakultät in Novi Sad.

Ivan

Ivan Benčik, student srpske književnosti i jezika, III godina

Ivan Benčik, Student der serbischen Literatur und Sprache, 3. Studienjahr

Tatjana

Jablanica, Most na Neretvi

Moje ime je Tatjana Kličković. Rođena sam u Novom Sadu 1995. godine, gde sam završila srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2014. godine sam upisala studije na Odseku za srpsku književnost, gde sam nastavila sa master studijama koje trenutno pohađam.

Mein Name ist Tatjana Kličković, ich bin 1995 in Novi Sad geboren, wo ich die Schule beendet habe. An der Philosophischen Fakultät in Novi Sad habe ich mich 2014 an der Abteilung für serbische Literatur immatrikuliert, wo ich momentan ein Masterstudium absolviere.

Dajana

Dajana Josipović, 23

Nikola

Nikola Trgić

„Ko nema razloga za bunt nema razloga da živi.“ (Branimir Džoni Štulić)

„Wer keinen Grund hat zu rebellieren, hat auch keinen Grund zu leben.“ (Branimir Džoni Štulić)

Nach oben